СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Піклуючись про здоров’я, покупці з особливою ретельністю ставляться до вибору виробника ковбасних виробів. До переліку критеріїв оцінки продукту входить не тільки його зовнішній вигляд та смакові характеристики, але й наявність сертифікатів, що свідчать про високий рівень організації виробництва та управління на підприємстві-виробнику. Для задоволення подібних вимог підприємства беруть курс на розробку та впровадження ефективних систем управління якістю та їх сертифікацію.

Що ми розуміємо під ефективним менеджментом якості та його сертифікацією?

В більш ніж 150 країнах світу близько 600 тисяч організацій використовують системи управління якістю, що мають за основу принципи стандартів ІСО 9001. Ці стандарти були розроблені Міжнародною організацією з стандартизації та містять вимоги та рекомендації, дотримання яких забезпечить здатність підприємства підтримувати стабільність якості та покращувати результативність своєї роботи. Стандарт ІСО 9001 визначає систему управління якістю як систему управління підприємством в цілому. Інакше кажучи, до центру уваги потрапляє не тільки якість самого продукту, а й якість усіх бізнес-процесів, що створюють цей продукт. Таким чином, ефективна система управляння якістю — це підсистема менеджменту організації, що спрямована на досягнення результатів, у відповідності до цілей в області якості, щоб задовольняти потреби, очікування та вимоги усіх зацікавлених сторін. Управління якістю формалізується за допомогою системи документації, в якій встановлені загальні принципи політики якості, вимоги до діяльності та відповідальності кожного співробітника, умови дотримання встановлених параметрів кожного процесу та багато іншого. Стандарт ІСО 9001 визнаний у світі як основний стандарт, у відповідності з яким можуть бути сертифіковані системи управління якістю.

Сертифікація системи якості — це комплекс процедур, спрямований на підтвердження відповідності системи якості до вимог стандарту. Для того щоб бути впевненим чи відповідає створена система вимогам стандарту ІСО 9001 незалежними організаціями проводиться зовнішній аудит. Свідченням успішного проходження сертифікації є сертифікат відповідності ІСО 9001. Негативний результат проходження сертифікації та виявлення недоліків системи якості, дозволяють усунути недоліки та все ж таки досягнути вимог стандарту. Слід зазначити, що сертифікат відповідності має бути підтверджений кожні 3 роки, що є гарантією стабільності якості.

Отже, стандартизація та сертифікація системи управління якістю — це підтвердження здатності запропонувати високоякісну продукцію, що відповідає вимогам покупців та міжнародним нормам, що виступає прямою перевагою перед конкурентами.